Zgłoś się, jeżeli masz ukończone 16 lat, znasz język angielski na poziomie zaawansowanym, mieszkasz w kraju należącym do Rady Europy, wyznajesz razem z nami wspólne wartości europejskie: prawa człowieka, dobrobyt, równowagę społeczną i demokrację, dążysz do uczciwości i nie należysz do żadnej partii politycznej.

Twoim zadaniem będzie ocenienie ok. 15 projektów z krajów należących do Rady Europy. Będziesz mógł/mogła to zrobić do końca sierpnia na bezpiecznej internetowej platformie do głosowania.


1. Wejdź na stronę: www.innovationinpolitics.eu/pl/juror-submit
2. Kliknij: „ZOSTAŃ JUROREM”
3. Uzupełnij swoje dane

Konkurs „Innowacje w Polityce”, w którym nagrodzeni zostają politycy odpowiadający za najbardziej innowacyjne projekty polityczne w Europie, ma za zadanie dostrzeganie i wspieranie tych, którzy mają odwagę przełamywać schematy, są twórczy i skuteczni - niezależnie od tego z jaką partią polityczną są związani i na jakim szczeblu administracyjnym działają.

Nagrody są przyznawane przez Instytut Innowacji w Polityce z siedzibą w Wiedniu wraz z międzynarodowymi partnerami. 

Nagrody za innowację w polityce są prezentowane w ośmiu kategoriach: Jakość życia, Dobrobyt, Miejsce pracy, Ekologia, Społeczeństwo, Demokracja, Prawa Człowieka i Społeczność lokalna. Oprócz tego podstawowego kryterium jakim jest Innowacyjność, do wszystkich nominowanych projektów mają zastosowanie trzy inne kryteria: Uczestnictwo, Budowanie zaufania i Zrównoważony rozwój.

Więcej informacji: https://www.innovationinpolitics.eu