Idzie wiosna, czas na wielkie porządki na własnych posesjach ale i nie tyko. Posprzątać również trzeba chodniki przylegające do nieruchomości.

Po zimie jak na dłoni widać gdzie jest czyste podwórko, a gdzie posesja zamieniła się w śmietnik. Na drzewach i krzewach brakuje jeszcze liści, które ewentualny nieporządek mogłyby zasłonić. Rzeszowscy strażnicy miejscy zabierają się za porządki. A dokładniej za sprawdzanie czy na działkach i posesjach na terenie miasta jest czysto.

Pracownicy straży miejskiej mogą kontrolować czystość dróg, chodników i zieleńców. Każdy właściciel posesji powinien być przygotowany na taką kontrole.

Funkcjonariusze wyjdą więc na ulice i będą sprawdzać jak wyglądają poszczególne posesje. Jeśli gdzieś będzie bałagan, to właściciele zostaną odpowiednio „zmotywowani” do sprzątania.

Dla zwykłego mieszkańca domku jednorodzinnego oznacza to tyle, że i jego posesja może się znaleźć na cenzurowanym. Oczywiście tylko wówczas, gdy na jej terenie panuje nieporządek po zimie. Niesprzątnięcie swojego podwórka może więc mieć nieprzyjemne konsekwencje w postaci mandatu karnego.

Na jakie kary zatem mogą liczyć „bałaganiarze”? Maksymalnie to mandat w wysokości 500 zł.

Do obowiązków właściciela należą:

  • Usuwanie piachu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Dotyczy to chodników, które przylegają do granicy nieruchomości. Właściciel posesji nie ma obowiązku sprzątania chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.
  • Właściwe oznakowanie posesji, czyli umieszczenie w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Jeśli budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym trzeba umieścić także na ogrodzeniu.

Za niedopełnienie w/w obowiązków można dostać mandat karny w wysokości 100 złotych.

  • Wyznaczenie oraz odpowiednie przygotowanie we własnym zakresie i na własny koszt punktu gromadzenia odpadów z uwzględnieniem selektywnego zbierania odpadów.
  • Zapewnienie czystości i właściwego stanu sanitarnego punktu gromadzenia odpadów.
  • Selektywne gromadzenie odpadów zielonych powstających na terenie nieruchomości. Odpady takie zebrane w sposób selektywny są odbierane z posesji zabudowanych budynkami jednorodzinnymi w workach, a z innych nieruchomości również w kontenerach. Mogą być gromadzone także w pojemnikach z odpadami mokrymi. Z obowiązku zwolnieni są właściciele nieruchomości, którzy kompostują odpady na potrzeby własne. Nie może to jednak być uciążliwe dla użytkowników sąsiednich posesji.
  • Zapewnienie usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) i niedopuszczanie do ich przepełnienia.
  • Właściciele posesji, którzy pozbywają się z terenu posesji nieczystości ciekłych muszą mieć aktualną umowę na korzystanie z usług świadczonych przez firmę (gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę) posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności tego typu. Na żądanie strażnika miejskiego zarządca nieruchomości musi okazać umowę oraz dowody uiszczania opłat za usługi.

Za niedopełnienie w/w obowiązków można dostać mandat karny w wysokości od 20 do 500 złotych.

Nieporządek na posesjach to również zagrożenie. Wysoka nieskoszona trawa i chwasty mogą być przyczyną pożaru. Wystarczy tylko rzucić w nie niedopałek papierosa. Wywołany w ten sposób pożar może zagrozić innym zabudowaniom.