Zawiadomienie ws. sześciu duchownych, którzy mieli nie poinformować organów ścigania o molestowaniu dzieci przez podległe im osoby skierowała do prokuratury Państwowa Komisja ds. Pedofilii - wynika z informacji przekazanej w czwartek przez tę komisję.

Jak poinformował z kolei Onet, zawiadomienie dotyczy m.in. hierarchów kościelnych: Tadeusza Rakoczego, Stanisława Dziwisza, Romana Pindla i Piotra Gregera.

"W ramach prowadzonych działań Państwowa Komisja ds. Pedofilii wysłała do Prokuratury Generalnej m.in. dwa zawiadomienia dotyczące sześciu osób duchownych. Komisja wnioskuje o wszczęcie postępowania w sprawie niezawiadomienia przez duchownych organów ścigania, mimo posiadanej przez nich wiedzy o krzywdzeniu małoletnich przez osoby im podległe" - poinformowała komisja w przekazanej informacji.

Jak zaznaczono, komisja po zapoznaniu się z posiadanymi materiałami stwierdziła, że duchowni wskazani w zawiadomieniu posiadali wystarczającą wiedzę o wykorzystaniu seksualnym dzieci w latach wcześniejszych. Urząd podkreślił, że nie ma przeszkód formalnych, by osoby te mogły zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej.

Komisja podkreśliła przy tym, że stoi na straży interesu społecznego, dbając o sprawiedliwość dla poszkodowanych przestępstwem pedofilii. Urząd wysłał już 84 zawiadomienia do prokuratury, w tym 34 w związku z niezawiadamianiem o przestępstwach. (PAP)

Autor: Mateusz Mikowski