Harcerstwo to przestrzeń gdzie młody człowiek nabiera ogłady. Tutaj obowiązują zasady,dyscyplina, które pomagają kształtować charakter młodym ludziom.

Jest to propozycja na życie. Harcerstwo posiada swój sposób pojmowania życia człowieka, osobowości ludzkiej, swoją dynamikę i duchowość. Osoby związane z harcerstwem traktują zastęp/drużynę jak rodzinę co w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne. Relacje między ludźmi, które uważa się za  naturalne ostygły. W harcerstwie  pomoc bliźniemu, uśmiech, szczerość, szacunek wobec przełożonych i rodziny, miłość i wierność Bogu i Ojczyźnie to podstawa. Jest wielu młodych ludzi, których cieszy fakt bycia harcerzem. 
Czym zatem jest harcerstwo?  Większości kojarzy się z biwakami, mundurem, obozami, dyscypliną, grami i sposobem na spędzenie wolnego czasu. To dobre myślenie jednak trzeba zasmakować tego osobiście aby poznać sens harcerstwa. Daje ono młodym ludziom prawdziwą przyjaźń i przygodę, naukę radzenia sobie w różnych sytuacjach, pracy w grupie i bycia liderem. Harcerstwo to pewien styl życia, którym młodzi ludzie chętnie dzielą się z innymi. 
Poniżej zdjęcia kilku Rzeszowskich Drużyn Harcerskich:
51 Drużyna Harcerzy i Harcerek Żuawi-Szczep

Czarna Jedynka

34 RDH im. Floriana Marciniaka